~ Panorama ~

Jsou oblíbená a často fotografovaná i když cesta k uspokojivémy výsledku je složitá. Vyžaduje odpovídající technické vybavení, trpělivost a pečlivost při zpracování. Většinou se proto soustředím na klasický nebo čtvercový formát. Přesto, je-li vhodná příležitost, nevyhýbám se jim. Počet dílčích záběrů se snažím udržet mezi čtyřmi až šesti, protože se mi nelíbí zbytečně dlouhé „nudle“.

~ Cesta na Studenec ~
~ Podzim / zima ~
~ Sirný pramen ~
~ Kamenice v Divoké soutěsce ~
~ Jetřichovice z Vilemíniny stěny ~
~ Zlatý vrch ~
~ Pod vrcholem Klíče ~