~ Březový háj nedaleko Tiských stěn ~
(České Švýcarsko)